...


شماره خبر شماره خبر : 95127
تاریخ انتشار شنبه 7 اسفند 1395
ساعت انتشار 23:55:51


عبدالرضا رسولی سردبیر نشریه تناوران؛
77 روز جهنمی تا انتخابات ۹۶
اولین تجمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی،تمام معادلات سیاسی کشور را به هم ریخت و 77 روز جهنمی تا انتخابات ۹۶ را برای اصلاح طلبان رقم زد.
77 روز جهنمی تا انتخابات

بعداز پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲، جریان اصولگرا به سکوتی ابهام انگیز فرو رفت و هر نظریه پرداز سیاسی تجزیه و تحلیل خود را ارائه می داد و جناح حاکم هم تمام مشکلات و کاسه کوزه ها را برروی سردولت قبل مي شکستند.
دراین بین سکوت جریان اصولگرا کاملا مشهود بودو جناح حاکم از، از هم گسستگی این جریان سخن به میان می آورد ولی در آن طرف میدان، طیف اصولگرا با یک برنامه ریزی منسجم و قدر، تمامی جریانهای اصولگرایی و مستقل و تاحدی نزدیک به جریان اصلاح طلب رابایک ساماندهی خاص زیر یک سقف جمع کرده و به اجماع کلی رسیده تاجایی که در موعد رای گیری، این جریان خاص، به نام جبهه مردمی انقلاب اسلامی نام گرفت.
همه تحلیل گرای سیاسی تا قبل از این اتفاق، معتقد بودندکه این یک جریان ضعیف و ازهم گسیخته وبی برنامه که فقط شعار می دهند و قصد رای ریزی جناح اصلاح طلب را دارند می باشد و تحلیل سیاسی این افراد این بود که این جبهه مردمی به اجماع نمی رسد ولی صبح روز 5شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۵ با برگزاری اولین تجمع جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی،تمام معادلات سیاسی کشور را به هم ریخت، چه از اجماع کاندیدای آن روز و چه از حضور و حمایت رجال سیاسی و چه از کسانی بعنوان لیدرهای بزرگ سیاسی حمایت مستقیم کردندو ازهمه مهمتراینکه زمانی این مراسم برگزار گردید که هیچ کس باور این را نداشت که این مراسم باشکوه با چنین اجماع و اتحادی برگزار گردد.
حضور بزرگانی همچون محمدمهدی زاهدی که سابقه وزارت در دولت نهم که کارآمدترین دولت بعداز انقلاب بود وهمچنین با کوله باری از تجربه سیاسی و محمدباقر قالیباف که هیچ تحلیل گری پیش بینی حضورش را دراین اجماع نمی کردند و در ادامه بزرگانی همچون محسن رضایي ،باهنر،حداد عادل ،ضرغامي ،چمران ،جليلي و ده ها تن از رجال و ليدر هاي سياسي به اجماع رسیده و بایک شعاری منسجم بنام جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی(جمنا)،تیمی یکپارچه و منظم در انتخابات ۹۶ را آماده کرده است.
باتوجه به ضعیف عمل کردن دولت در اجرای شعارهای خود و شکاف در این دوره و حتی تیم اصلاح طلب دراین چندسال، هرچه ناکارآمدی بودبه سردولت قبل ریخت تا جایی که مقام معظم رهبری در اشاره تلویحی وآشکار به دولت فرمودند؛ شما کار خود را انجام دهید و اینقدر دولت قبل، قبل نگویید چرا که شماهم در چندماه آینده دولت قبل می شوید.
می توان گفت که این اجماع باشکوه و بی نظیر، ۷۷روز جهنمی برای دولت رقم خواهد خورد و بیدارباشی خواهدبود برای کسانی که دراین مدت جناح اصولگرا را باانواع هجمه انتقادی بی مورد و نامربوط مورد حمله قرار می دانند، چرا که در بعضی از مواقع، اشخاص نزدیک جریان اصولگرا از اتحادی مثال زدنی در انتخابات آینده سخن به میان می آوردند و از هیاهوی سیاسی دراین طیف خبری نبود و کاربه صورت سازمان یافته ولابی های قدرتمندصورت می گرفت واین نوید را می توان به طرفداران این جریان سیاسی داد که در انتخابات ۹۶ برای تیم اصلاح طلبان بسیار سخت و دشوار می باشد وحتی از تاریخ برگزاری این مراسم، به روشنی در می یابیم که ۷۷ روز جهنمی تا انتخابات مهم و سخت جناح اصلاح طلب مانده است.

عبدالرضا رسولی سردبیر هفته نامه تناوران

نظر شما نظر شما

محمد جواد باهنر علی اکبر هاشمی رفسنجانی محمد جواد حجتی کرمانی قاسم سلیمانی میرزا رضای کرمانی مهدی رجبعلی پور باستانی پاریزی هوشنگ مرادی کرمانی طاهره صفارزاده ایرج بسطامی
مشاهیر


رسانه و مطبوعات استان کرمان

فارس کرمان            ایسنا کرمان

ایرنا کرمان               مهر کرمان

واقعه                      بوتیا    

تسنیم                    پویان نیوز  

کرمان خبر             آرمان کرمان

                              

سایت های خبری کشور

ايرنا                               فارس
واحد مركزي خبر               جهان نیوز
باشگاه خبرنگاران جوان       ايسنا
صدخبر                          مهر
تسنیم                           پویان نیوز